Palaa takaisin | Tulosta

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Tapahtumatuloste - Toiminnanohjausjärjestelmä – hankintaan vaikuttavat tekijät

28.5.2022

Toiminnanohjausjärjestelmä – hankintaan vaikuttavat tekijät


Monella yrityksellä olisi, toimialasta riippumatta, mahdollisuus tehostaa toimintaansa toiminnanohjausta kehittämällä. Järjestelmä ei kuitenkaan saa olla itsetarkoitus, vaan on aluksi tarkasti mietittävä sen tarve ja mahdollisuudet sen hyödyntämiseen.

Tapahtuma on tarkoitettu sekä niille, jotka vasta suunnittelevat toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyttöönottoa kuin myös niille, joilla se on jo käytössä, mutta jotka haluavat tehostaa sen käyttöä.

Asiantuntija
Asiantuntijana toimii Tony Autio Nyton Oy:stä. Autiolla on n. 20 vuoden kokemus toiminnanohjausjärjestelmistä sekä asiakkaan että järjestelmän toimittajan puolelta. Hänellä on kokemusta niin pienistä järjestelmään tehdyistä muutostöiden määrittelyistä, testauksesta ja koulutuksesta kuin myös isoista kokonaisjärjestelmän käyttöönottoprojekteista ja niihin liittyvistä konsultoinneista ja koulutuksista.

Klinikka
Osallistujilla on mahdollisuus tapahtuman jälkeen tunnin kestävään yrityskohtaiseen klinikkaan, jossa asiantuntijan kanssa käydään läpi yrityksen tilanne, tarpeet ja kehittämiskohteet yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän osalta. Klinikka on tarkoitettu niin sellaisille yrityksille, joissa toimin-nanohjausjärjestelmän käyttöönottoa vasta suunnitellaan kuin myös sellaisille, joilla se on jo käytössä. Klinikkapalvelu on tarjolla viidelle (5) yritykselle. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Olemme klinikkapalvelusta yhteydessä ilmoittautuneisiin ja saat lisätiedot Kainuun Digitie -hankkeen tiimiltä.

Osallistujilla on myös mahdollisuus laajempaan yrityskohtaiseen konsultaatioon toiminnanohjaus-järjestelmä -teemasta. Kainuun Digitie -hankkeen kautta on mahdollista saada 50-70 % tuki konsultoinnin kustannuksiin.