Palaa takaisin | Tulosta

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Tapahtumatuloste - Laadunhallinnan organisointi, toteuttaminen ja johtaminen yrityksessä

7.10.2022

Laadunhallinnan organisointi, toteuttaminen ja johtaminen yrityksessä


Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksessa toimiva
MITY LAB hanke järjestää
koulutuksen L AADUNHALLINNAN ORGANISOINTI , TOTEUTTAMINEN JA
JOHTAMINEN YRITYKSESSÄ

Koulutuksen sisältö:
Kurssi on tarkoitettu pk- ja mikroyrityksen vastuuhenkilöille, laatu- ja projektipäälliköille, johdon edustajille ja henkilöille, jotka tarvitsevat perustietoa laatujärjestelmästä. Lisäksi insinööri- ja teknologialan korkeakouluopiskelijoille (esim. liikunta-, metalli-, mittaus- ja ICT -teknologiat). Toisaalta luonnontuotealan ja hyvinvointi- ja hoivalan yrityksiltä vaaditaan korkeaa laadunhallintaa palvelutuotannossa. MITY hyödyntää koulutuksen sisällön Talent -ohjelman suunnittelussa.
Perehdytään toimialasta riippumatta erityisesti mikro- ja pk -yritysten laadunhallinta järjestelmien suunnitteluun, toteuttamiseen ja johtamiseen osana tuotannon ja liiketoiminnan kehittämistä. Koulutuksen kautta luodaan älykästä erikoistumista tukevaa laatuosaamista alueen yrityksille ja oppilaitoksille.

Kouluttajat: konsultti, Martti Blomberg, Ceriffi Oy

Tiistaina 22.6.2021 klo 8.30 – 14.30

Koulutuksen ohjelma:
- Laadunhallintajärjestelmän perusteet ja keskeiset tavat riskien tunnistamiseen ja arviointiin
- Laatujohtamisen periaatteet
- Yrityksen jatkuvan parantamisen ja laadunhallinta kyvykkyyksien kehittämisen periaatteet ja toimintamallit (voi olla esimerkkejä ongelmanratkaisun työkaluista)
- Mitä huomioitava avainhenkilöiden koulutuksessa?
- Palvelumuotoilun periaatteet tuotekehitystyössä
- Mitä yritys voi hyötyä sertifioinnista?
o sertifiointilaitosten kanssa käytävä yhteistyö
- Laadunhallinnan edut yrityksen markkinoissa ja brändikuvassa?
Koulutuksen toteutustapa: Koulutus toteutetaan teams -koulutuksena. Opiskelija ilmoittautuu koulutukseen. Ilmoittautumisen jälkeen hänelle lähetään linkki, jonka kautta hän voi osallistua teams -koulutukseen.


Koulutukseen ilmoittautuminen ti 18.6.2021. mennessä sähköpostilla: jouko.kasma@oulu.fi

Lisätietoja antaa: Jouko Käsmä: jouko.kasma@oulu.fi

Koulutus on maksuton opiskelijoille. Yrityksillä, joilla on de minimis -tukea käyttämättä voivat hyödyntää ko. tukea koulutuksessa, jolloin koulutus on maksuton. Muuten yrityksille koulutus maksaa 90€ / per henkilö.