Palaa takaisin | Tulosta

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Tapahtumatuloste - Yrityksen digivastuuhenkilö -valmennus

1.10.2022

Yrityksen digivastuuhenkilö -valmennus


Kainuun Digitie -hanke toteuttaa ”Yrityksen digivastuuhenkilö -valmennuksen” Ahertava Oy:n kanssa. Valmennuksen tavoitteena on auttaa yrityksiä selventämään oman yrityksen digitalisaation tarpeita nyt ja tulevaisuudessa, määrittää yrityksen digistrategia sekä tunnistaa kehittämiskohteet tehdä siltä pohjalta toimintasuunnitelma digistrategian toteuttamiseksi. Aivan viime aikojen tapahtumissa on digiturvallisuuden rooli yhä enemmän korostunut.

Valmennus toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Ennakkotehtävä ja taustatiedot, 2. Ensimmäinen koulutussessio: mahdollisuudet ja riskit, 3. Toinen koulutussessio: kehittämiskohteet ja digistrategia.

Valmennussarja koostuu yrityksen nykytilanteen arvioinnista ja ennakkotehtävästä sekä kahdesta puolen päivän mittaisesta valmennuksesta. Valmennuksiin voi osallistua myös webinaariyhteyden kautta.

Ensimmäinen koulutussessio (3h), pe 19.2.2021 klo 8:30-11:30
•Digitalisaation mahdollisuudet
- asiakaspalvelu
- markkinointi, viestintä ja verkostoituminen
- toimintojen ohjaus
- palveluiden hankinta
- edellytykset onnistuneelle digistrategialle
•Riskien tunnistaminen ja niiltä suojautuminen
- jatkuvuuden hallinta
- tietoturvan hallinta, tekniset ja toiminnalliset suojauskeinot
- henkilötietojen käsittely (tietosuojavaatimukset)
•Tehtävät toista koulutussessiota varten

Toinen koulutussessio (3h), pe 26.2.2021 klo 8:30-11:30
•Kehittämiskohteinen tunnistaminen
- potentiaaliset kehittämiskohteet
- alustava toimintasuunnitelma ja priorisointi
•Tavoitteiden määrittely ja toimintasuunnitelman laatiminen
- digistrategian määrittely
- kehittämistoimien aikataulutus
- seuranta ja jatkuva kehittäminen

Valmennuksen toteuttaa Ahertava Oy. Kouluttajana toimii Harri Karjalainen. Karjalaisella on yli 30 vuoden kokemusta yritystoiminnasta ja tietotekniikka-alalta. Hän on toiminut suunnittelijana, asiantuntijana ja projektipäällikkönä useissa yritysten kehityshankkeissa, joihin sisältyvät muun muassa tietojärjestelmien hankinta- ja käyttöönottoprojektit, tietojärjestelmien ja -palveluiden ulkoistaminen, tietosuoja ja kyberturva.

Valmennussarja on maksullinen, hinta yhteensä 65 €/yritys. Valmennukseen osallistuminen edellyttää Kainuun Digitie -hankkeen asiakkuutta ja tuki on De Minimis-tuen alaista tukea. Lisätietoja valmennuksesta saat Kainuun Digitie -hanketiimiltä.

Mukaan voit ilmoittautua alla olevasta painikkeesta tai sähköpostitse Kainuun Digitie -hanketiimille. Mukaan mahtuu maksimissaan 12 yritystä.