Tapahtumakalenteri

Kasvun valmennusohjelma

KASVUOHJELMA KAINUUN NAISYRITTÄJILLE JA -JOHTAJILLE

Liiketoiminnan kehittämisessä tärkeää on tietää ja tunnistaa tulevaisuuden suunta sekä tavoitteet, joita kohti edetään niin arjen pienissä teoissa kuin isommissakin päätöksissä.

Kasvun valmennusohjelma laittaa sinut liikkeelle yrityksen unelmista, strategiasta sekä kasvun strategisista kysymyksistä:
Miksi haluaisin kasvaa?
Mitä kasvu minulle merkitsee?
Mitkä mahdollisuudet minulla on kasvattaa yritystoimintaani?
Strategia on valintaa siitä, mikä on minulle tai meille paras tapa menestyä valitsemassamme liiketoiminnassa.

Kasvun valmennusohjelma on osa Koodeja Naisyrittäjyyteen -hanketta (ESR), ja ohjelma on suunnattu Kainuussa toimiville naisyrittäjille ja -johtajille.


Valmennuksen teemoitus

Kasvun valmennusohjelmassa käsitellään viittä teemaa liittyen kasvuun ja sen tekemisen ulottuvuuksiin:

- kasvustrategia ja kasvun visio
- kilpailukyky
- myynti & markkinointi
- kasvun johtaminen sekä
- ihmiset kasvun mahdollistajana

Kasvun valmennusohjelma tarjoaa uusia työkaluja, näkökulmia ja tutkittua tietoa yrityksesi toimintojen pohjaksi sekä mahdollistamaan haluamasi kaltaista kasvua. Kokonaisuus laittaa yrittäjän/johtajan miettimään tulevaisuuden tahtotilaa, tavoitteita ja sitä millä ehdoin ja tavoin niihin päästään.


Valmennuksen tuloksena osallistujilla on ymmärrystä, rohkeutta sekä työkaluja:

1. kasvun kannalta oleellisimmista tekijöistä, omista tavoitteista ja siitä, miten ja millä kasvua aikaansaadaan
2. hyödyntää omaa kilpailuetua ja asiakkaalle tuotettua arvoa
3. myynnin ja markkinoinnin toteuttamisesta kasvun aikaansaamiseksi
4. verkostojen ja yhteistyökumppanuuksien hyödyntämisestä
5. kasvun pullonkauloista ja miten niiden läpi päästään
6. siitä, miten kasvavaa yritystä johdetaan ja viedään eteenpäin sen eri vaiheissa
7. asettaa mittaroitavat kasvutavoitteet sekä luoda niitä tukeva toimintasuunnitelma

Ilmoittaudu tästä 22.1.2023 mennessä: https://link.webropol.com/s/kasvuohjelma

Valmennusohjelman sisältö

Ohjelma sisältää kevätkauden aikana yhteensä viisi kuukausittain tapahtuvaa teemoitettua valmennustilaisuutta ja viisi tavoitteellista pienryhmäsparrausta.
Jokaista valmennusosiota seuraa pienryhmäsparraus, jossa valmennusteeman työstöä jatketaan oman sparraajan johdolla. Sparraukset tukevat jokaisen valmennuksen sisältöä ja vievät sitä eteenpäin. Sparraustiimejä on kaksi ja tiimit jaetaan kehittymistarpeiden mukaisesti.
Valmennus- ja sparraustilaisuudet kestävät neljä tuntia. Valmennuksessa saat uusia työkaluja, uusia näkökulmia ja tutkittua tietoa yrityksesi toimintojen pohjaksi.Ohjelma tukee systemaattista strategiatyötä:

1. Valmennuspäivä
• Työkalut
• Strategiakohtien teemat + sparrausta
• Toimintasuunnitelma seuraavaan kertaan
2. Oma työstäminen
• Työstät strategiaa askel askeleelta eteenpäin
• Ota mukaan toimintaan myös muita, esim. kollega, mentori, johtoryhmä tms.
• Tämä ei ole koulutehtävä vaan käytännön johtamistyötä, jota teet itseäsi varten
3. Sparraus
• Huippusparraajan ja ryhmän avulla saat näkökulmia, vinkkejä ja haastamista yrityksenne kasvustrategiaan
4. Oma työstäminen
• Työstät strategiaa askel askeleelta eteenpäin


Ohjelma on osallistujille maksuton, ja se kerryttää laskennallista de minimis -tukea. Ohjelmaan osallistuneet täyttävät yrityksen de minimis -ilmoituksen sekä ESR-osallistujan henkilölomakkeen. Lomakkeet toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja niiden toimittaminen vahvistaa paikan. Laskennallista de minimis -tukea kertyy koko valmennusohjelmasta yhteensä 3200 € (640 €/päivä, yhteensä 5 pvä). Paikkoja on rajoitetusti.


Ilmoittaudu tästä 22.1.2023 mennessä: https://link.webropol.com/s/kasvuohjelma

Kasvun valmennusohjelman aikataulu:

31.1.2023 klo 12–16 Kasvustrategia ja kasvun visio
Puhuttaessa kasvusta on hyvä lähteä liikkeelle unelmista, yrityksen strategiasta ja kasvun strategisista kysymyksistä: miksi haluaisin kasvaa? Mitä kasvu minulle
merkitsee? Mitkä mahdollisuudet minulla on kasvattaa yritystoimintaani? Strategia on valintaa siitä, mikä on meille paras tapa menestyä valitsemassamme liiketoiminnassa. Kasvun strategiassa otetaan puolestaan kantaa siihen, mitä kasvulla tavoitellaan ja minkä varaan kasvua lähdetään yrityksessä rakentamaan.

Sparraukset: ti 7.2.2023 / to 9.2.2023 klo 8–12

28.2.2023 klo 12–16 Kilpailukyky
Jotta voi rakentaa aitoa kilpailuetua jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, yritykselläsi tulee olla kyky tehdä oikeita valintoja. Kaiken keskiössä on ymmärrys asiakastarpeesta ja siitä, mihin suuntaan maailma menee. Näiden pohjalta voidaan muotoilla uniikki ja kilpailukykyinen tapa toimia.

Sparraukset: ti 14.3.2023 / to 16.3.2023 klo 8–12

28.3.2023 klo 12–16 Myynti & markkinointi
Myynti ja markkinointi muodostavat kasvun kivijalan; haluttua kasvua on vaikea saavuttaa ilman myynnillisiä toimenpiteitä. Myyntiä ja markkinointia voi tehdä lukuisilla eri tavoilla. Tärkeintä on osata valita omalle yritykselle se paras tapa ja toisaalta kokeilla rohkeasti uusia menetelmiä. Kun tunnet asiakkaasi polun, hänen tapansa ostaa ja kuluttaa palveluitasi, voit kohdentaa markkinointitoimenpiteitä oikea-aikaisesti oikeissa kanavissa.

Sparraukset: ti 4.4.2023 / to 6.4.2023 klo 8–12

25.4.2023 klo 12–16 Kasvun johtaminen
Kasvutavoitteita edistäviä toimenpiteitä tulee johtaa systemaattisesti, jottei kehitystyö jää organisaatiossa arjen kiireen jalkoihin. Usein yrityksen arjessa kehitystoimenpiteiden loppuunsaattaminen voi jäädä puolitiehen, mikäli yrityksessä ei ole selkeää ja helppoa toimintamallia seurantaan tai johtamisen tavat eivät tue kasvutavoitteiden saavuttamista. On tärkeää, että määriteltyä kasvua ja hyvin suunniteltuja tavoitteita johdetaan määrätietoisesti, jotta hyvä pohjatyö ei mene hukkaan.

Sparraukset: ti 2.5.2023 / to 4.5.2023 klo 8–12

30.5.2023 klo 12–16 Ihmiset kasvun mahdollistajana
Mitä paremmin henkilöstö tuntee kasvuvision omakseen, sitä valmiimpia he ovat sitoutumaan siihen. Haaste on sitä isompi, mitä enemmän yrityksessä on henkilöstöä – työntekijät omalla toiminnallaan tekevät kasvua todeksi yrityksen arjessa. Vaikka työntekijöitä olisikin lukumäärällisesti vähemmän, on sitäkin tärkeämpää miettiä, ketkä ovat itseni lisäksi avainpelaajia kasvussa – tulivatpa he organisaation sisältä tai sen ulkopuolelta.

Sparraukset: ke 7.6.2023 / to 8.6.2023 klo 8–12


Kenelle valmennusohjelma sopii?

Ohjelma on suunnattu Kainuussa toimiville naisyrittäjille ja -johtajille. Yritysten toimialaa ei ole rajattu. Ohjelma sopii pienille ja keskisuurille yrityksille. Sparraustiimit jaetaan kehittymistarpeiden mukaisesti.

Ohjelma on osa Koodeja Naisyrittäjyyteen -hanketta, joka toteutetaan Kainuun ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston -tuella. Koodeja Naisyrittäjyyteen-hanketta hallinnoi Kajaanin ammattikorkeakoulu. Ohjelman toteuttamisen yhteistyökumppanina toimii Talentree Oy.

Talentreen valmennuksissa ihmislähtöinen tulokulma kytketään vahvasti liiketoiminnan kasvuun ja strategisiin tavoitteisiin. Uskomme, että tulevaisuuden toimintakulttuuri rakentuu hyvän dialogin, vahvan tunneyhteyden ja selkeiden tavoitteiden varaan – siis niiden samojen asioiden, joiden kautta ihmiset kytkeytyvät strategiaan.

Valmennuksessa mukanasi ovat:

Valmennusohjelman päävalmentajana toimii Talentreen varatoimitusjohtaja ja osakas Olli Paavola ja sparraustiimi muodostuu viidestä Talentreen asiantuntijasta. Teemakohtaiset syväosaajat ovat:

Heidi Eskelinen – Kasvun strategia
Laura Nykänen - Kilpailukyky
Eetu Huosianmaa – Myynti&Markkinointi
Kaisa Stigell – Kasvun johtaminen
Kaisa Kohtamäki – Ihmiset kasvun mahdollistajana


Ilmoittaudu tästä 22.1.2023 mennessä: https://link.webropol.com/s/kasvuohjelma

AIKA 31.1.2023 12:00 - 16:00
PAIKKA Kainuu
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 22.1.2023
TILAISUUDEN TYYPPI Tapahtuma


 

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus: 2553600-4

Ketunpolku 1, PL52
87101 Kajaani

Tietosuoja
Facebook

Tapahtumakalenterissamme julkaisemme Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n, hankkeiden ja yhteistyökumppaneiden järjestämiä yritystoimintaan liittyviä maksuttomia tilaisuuksia.